KONTAKT

Digitálny edukačný obsah
Poskytuje Ministerstvo školstva. Online a bezplatne.

Planéta vedomostí

Vzdelávací portál pre školy, učiteľov, žiakov a verejnosť

Planéta vedomostí: Predmety

Digitálny edukačný obsah pre základné a stredné školy

RSOV

Portál stredného odborného vzdelávania a prípravy

Planéta vedomostí: Angličtina

Angličtina pre učiteľov zapojených do projektov EnglishOne a EnglishGo a pre ich žiakov

Planéta vedomostí: Výchovy

Náučné videá, interaktívne cvičenia. Pre materské základné a stredné školy

Poskytovateľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečuje moderné digitálne vzdelávanie v rámci národných projektov. Vyššie uvedené portály bezplatne poskytujú vzdelávacie materiály a funkcionalitu pre modernú online výučbu.

Kontakt

Správca obsahu webového sídla

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1, 813 30 Bratislava
www.minedu.sk

Technický prevádzkovateľ

Dátové centrum rezortu školstva
Hanulova 5/A, Bratislava
www.iedu.sk

Podpora

Centrum podpory prevádzky dátového centra
0800 138 033
helpdesk@iedu.sk

Prihlasovanie cez konto Riam

Riam je autentifikačná služba Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pomocou jedného prihlasovacieho mena a hesla môžete cez konto Riam používať rôzne aplikácie poskytované MŠVVaŠ SR. Vaše konto tvorí emailová adresa vo forme meno@dc.iedu.sk a heslo.

Viac informácií o konte Riam nájdete na stránke http://riam.iedu.sk

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri zobrazovaní elementov prostredníctvom Java skriptov. Webové sídlo je definované v relatívnych jednotkách a jeho elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.